VAK vzw

VAK vzw streeft een belangeloos doel na om bij te dragen in het bekomen van een betere samenleving.
Onze klemtoon ligt op het aanmoedigen en ontwikkelen van de persoonlijke interesses, groei en ondernemingsschap.

VAK vzw wil op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.
Wij willen ons richten op thema’s zoals armoede, milieu, filantropie, gezondheid, cultuur, scholing, onderwijs, migratie en integratie.

Door het ter beschikkingstellen van materialen en het aanbieden van activiteiten voor kinderen en volwassenen,
wil VAK vzw ondersteuning bieden aan de ontwikkeling en bevordering van de competenties bij elk individu in de maatschappij
zowel op technisch, sportief als op vlak van persoonlijkheid.

Facebook icon