Pers

https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1064526470461227008

Op maandag 19 november ontmoette de nieuwste lichting digi-animatoren uit Gent en Knokke-Heist minister van Digitale Agenda.
Minister van Digitale Agenda; "Deze enthousiaste jong-volwassenen genoten bij Indicom en STEAM-Power de opleiding ‘digitale animator’, waarbij ze leren kinderen & jongeren op speelse wijze digitaal te prikkelen".

De ontmoeting gaf de jongeren de kans hun ervaringen over het traject met de minister te delen. Ze moesten een enthousiaste Alexander De Croo niet overtuigen van het belang van de opleiding en van het organiseren van digikampen voor kinderen. Wel gaven ze hem hun hoop mee uit dat elke gemeente en stad zal investeren in een fab-crealab waar zij als digi-animator aan de slag kunnen.

Na het rondetafelgesprek werden de twee projecten voorgesteld met een filmpje. Beide projecten wachten momenteel op een erkende animatorenattestering van Vlaanderen.

Opvallend is dat bij het Indicom- project, naast digitale vaardigheden,  ook communicatieve vaardigheden centraal staan.  Er gaat flink wat aandacht uit naar de talenten en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De minister gaf aan dat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de wereld van morgen hebben onze jongeren naast digitale skills ook zogenaamde soft skills nodig, zoals creativiteit en empathie.

Als blijk van waardering, tekende Alexander De Croo de certificaten van de digi- animatoren en wenste hen een dikke proficiat. Voor hem kunnen jongeren niet vroeg genoeg in contact komen met het digitale. Zolang digitale skills niet in de leerplannen worden opgenomen,  zullen dit soort projecten van grote toegevoegde waarde zijn.

Voor de opleiding van digi-animator kregen Indicom en STEAM-power steun van het Digital Belgium Skills Fund, een initiatief van Alexander De Croo in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting om maatschappelijk kwetsbare jongeren digitale vaardigheden bij te brengen. Het fonds beschikt een budget van 18 miljoen euro om dit soort projecten te financieren.

 

INDICOM:
Inclusie via digitale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en marktkennis.
In het kader van het Digital Belgium Skills Fund wees de Koning Boudewijnstichting het INDICOM-project toe aan VAK-vzw dat in Knokke-Heist in 2018 zal uitgerold worden.
Dit project wil inclusie bevorderen door het versterken van digitale en communicatieve vaardigheden en het versterken van de kennis over de arbeidsmarkt en omgeving.
Met INDICOM willen we tieners een drievoudige vitaminekuur (digitaal en communicatief, arbeidsgericht) geven die ze tevens kunnen overdragen op jongere kinderen.
Dit draagt eveneens bij tot de eigenwaarde van de betrokken tieners.
Deze worden versterkt in:

  • digitale skills
  • hun vermogen om interpersoonlijk te communiceren en te motiveren
  • zichzelf te presenteren via een portfolio • zichzelf te presenteren voor een werkgever (via sociale media, video en mondeling)
  • het leiding geven aan zichzelf en anderen en reflecteren over eigen sterkten en zwakten in de omgang

In de week van 23 april kunnen de jongeren deelnemen aan een intensieve bootcamp van vijf dagen.
Een deel van de jongeren zullen de kans krijgen om een gevorderde kadervorming te volgen en betaalde stage te lopen tijdens kampen voor jonge kinderen.

 

INDICOM in de pers :

 

Facebook icon