future-day

future-day

  • Kunnen we ons verenigen tot een samenwerking? 
  • Kunnen we expertise toekomstgericht bundelen?
  • Hoe kunnen we anticiperen op groeiende honger naar digitaal talent? 
  • Is het het onderwijs dat deze skills moet ontwikkelen of jeugdorganisaties, of hoe moeten deze samenwerken? 
  • Hoe krijgen we meer meisjes mee? 

In de oude abdij participeerden 35 deelnemers uit onderwijs, jeugdwerk en cultuur aan verschillende workshop om na te denken over wat onze jongeren vandaag moeten ontwikkelen aan digitale en communicatieve vaardigheden en aan kritische zin en hoe dit te ontwikkelen in onderwijs en jeugdwerk.

Jeroen De Bourgonjon van UGent leidde deze dag in met een inspirerende voordracht en voerde ons mee naar de tijd wanneer bibliotheken zijn ontstaan en waarom. Tijdens het hierop volgend panelgesprek reageerden Wim van Kerckvoorde, algemeen directeur van scholengroep Impact!, Pieter Verbanck van de Vlaamse dienst voor speelpleinwerking en Amy Beaulisch van Ingegno formuleerden hun bedenkingen en de uitdagingen waarvoor onderwijs, cultuur en jeugdwerk staan.  Tijdens de workshops werden creatieve methoden gebruikt om ideeën te bundelen en samen plannen te maken om digitale animatoren op te leiden en het concept in de toekomst verder uit te rollen.

Er werden afspraken gemaakt om meer samen te werken en jongeren en bedrijven aan te spreken om dit project verder gestalte te geven en meer jongeren de kans te geven digitale vaardigheden te ontwikkelen en het project verder te promoten in de regio en in heel Vlaanderen.

Bekijk de foto's van de future-day hier

Facebook icon